pátek 1. listopadu 2013

Morávka v archivech

Po mapách pokračuji seznamem odkazů na další archivní materiály dostupné na internetu. Základním zdrojem informací o obci Morávce jsou její kroniky, obecní a školní. Každý rodopisec uvítá matriky narozených, oddaných a zemřelých, pro určení držitelů gruntů poslouží gruntovnice, u luk a pastvin pak luční registra. Z urbářů panství se dozvíme nejen dávné držitele gruntů, ale i pomístní názvy hor, řek, rybníků. Z novější historie se zachovaly sčítací archy k roku 1921, nově jsou digitalizované některé evidenční knihy z archivu obce Morávky či z okresního úřadu Frýdku.

Kroniky


Třídní výkazy

Obecná škola Morávka - Slavíč
třídní výkazy: 1913-14, 1914-15, 1915-16, 1916-17, 1917-18
hlavní katalog: 1913-37, školní matrika: 1906-38
Obecná škola Morávka - Uspolka
školní matrika: 1874-91, 1914-31
Obecná škola Morávka - Lúčka
hlavní katalog: 1911-16, školní matrika: 1911-23

Matriky

Římskokat. f. ú. Dobrá
N • 1652-1699 • FrV1
N • 1700-1727 • FrV2
N • 1728-1737 • FrV3
N • 1738-1758 • FrV4
N • 1759-1783 • FrV5
O • 1697-1733 • FrV6
O • 1734-1783 • FrV7
Z • 1696-1732 • FrV8
Z • 1733-1776 • FrV9
Z • 1777-1783 • FrV10

Římskokat. f. ú. Jablunkov
N • 1745-1769 • JaI3
Římskokat. f. ú. Morávka
N • 1784-1812 • FrX1
N • 1812-1839 • FrX2
N • 1840-1859 • FrX3
O • 1784-1858 • FrX4
O • 1859-1934 • FrX16
Z • 1784-1822 • FrX5
Z • 1823-1858 • FrX6
I-N,I-O,I-Z • 1784-1824 • FrX10
I-N,I-O,I-Z • 1825-1858 • FrX11
I-N • 1859-1899 • FrX13
Matriky dosud na obecním úřadě v Raškovicích:
N • 1859-1932 • FrX17
N • 1894-1949 • FrX18
N • 1930-1949 • FrX19
O • 1935-1949 • FrX22
Z • 1859-1949 • FrX24
I-N • 1900-1949 • FrX21
I-O • 1859-1949 • FrX23
I-Z • 1859-1949 • FrX26

Urbáře


Katastry

Karolínský katastr
Josefský katastr
Matrika výnosu pozemků

Gruntovnice


Sčítání lidu

1921: čísla popisná 1-150, 151-300, 301-450, 451-653

Jiné

Evidenční kniha 1930-1940 - vydaných domovských listů
Evidenční kniha 1930-1945 - vydaných pracovních listů, vysvědčení příslušnosti, vysvědčení chudoby, vysvědčení zachovalosti, evidence přijatých do obce
Evidenční kniha 1930-1935 - cizích příslušníků příchozích do obce
Evidenční kniha 1936-1939 - cizích příslušníků příchozích do obce
Rejstříky živností v okr. Frýdek (cca 1945-1955):
všech - kniha I (1860-1908)
svobodných - kniha II
řemeslných - kniha III, kniha IV
svobodných - kniha V
koncesovaných - kniha1, kniha2, kniha3
hostinských - kniha1, kniha2
trafikantů - kniha
index k rejstříku živností svobodných a řemeslných

Žádné komentáře:

Okomentovat