úterý 8. října 2013

Morávka na mapách

Na internetu se dá najít docela dost map, pokusil jsem se je uspořádat tématicky a chronologicky. Nejstarší období je zastoupeno několika náčrty týkajících se hor kolem Morávky, bohužel tyto mapy v online verzi ještě nejsou. Od 18. století už je situace lepší, od topografických map se člověk dostane až k mapám katastrálním, leteckým a pozemním fotomapám.

Mapy a náčrty


Mapa těšínsko-frýdeckého pomezí 1641
vytyčení hranice na pomezních horách, mapa v malém rozlišení v zveřejněna v [1], obr. příloha č. 4 a přepsaná legenda mapy (německy) na str. 473-477,
originál v PA Cieszyn, TK, sign. 238

Údolí Morávky 1674
včetně pevnosti na pravém břehu Morávky (Kršle?), mapa v malém rozlišení zveřejněna v [1], obr. příloha č. 8,
originál v StÚA Praha, ČDK II A 3, krab. 47, f. 26


Mapy topografické


Mapy katastrální


Fotomapy[1] MACŮREK J., 1959. Valaši v západních Karpatech v 15-18. století, kraj. nakl. v Ostravě.
[2] GRIM T., 2005. Vývoj slezské kartografie do počátku 18. století, disertační práce, Masarykova univerzita, Brno.
[3] KALÁB J., 2001. Nigriniho mapa Těšínska, Těšínsko XLIV/2, 1-6.

Žádné komentáře:

Okomentovat