pátek 8. listopadu 2013

Urbář panství Frýdek 1636, část Hory

Nestává se často, aby dokument ze 17. století byl napsán nádherným, jednoduše čitelným písmem (a navíc ještě česky). Urbář panství Frýdek z roku 1636 doporučuji všem začátečníkům ve čtení starých materiálů, seznámí se s tehdejším způsobem vyjadřování, aniž by byli znechuceni obtížnou čitelností textu. Můžeme být tedy rádi (nejen z hlediska historického), že urbář přežil skartaci "žehem" velké části archivu frýdeckého velkostatku na přelomu 19. a 20. století.

pátek 1. listopadu 2013

Morávka v archivech

Po mapách pokračuji seznamem odkazů na další archivní materiály dostupné na internetu. Základním zdrojem informací o obci Morávce jsou její kroniky, obecní a školní. Každý rodopisec uvítá matriky narozených, oddaných a zemřelých, pro určení držitelů gruntů poslouží gruntovnice, u luk a pastvin pak luční registra. Z urbářů panství se dozvíme nejen dávné držitele gruntů, ale i pomístní názvy hor, řek, rybníků. Z novější historie se zachovaly sčítací archy k roku 1921, nově jsou digitalizované některé evidenční knihy z archivu obce Morávky či z okresního úřadu Frýdku.